⇦ Zpět na hlavní stránku
produkt_img produkt_img

LOCK THE FLOCK

od 9 rokov / 2-4 hráči / skladanie, kombinácia

Prebúdzajúca sa lúka vyhnala na pastvu desiatky oviec, ktoré musia byť do večera naspäť v ohrade. Priprav sa na ich počítanie, pri ktorom rozhodne nezaspíš. Pastiersky pes ti nepomôže. Kombinuj, počítaj, násob... Buď rýchlejší než súperi a dávaj si pozor! Tam ti už jedna malá ovečka uteká k lesu.

Pravidlá hry:

Na začiatku hry LOCK THE FLOCK si hráči rozdajú hracie karty (dvaja hráči - každý 11 kariet, traja hráči - každý 9 kariet, štyria hráči - každý 7 kariet). Cieľom každého hráča je v čo najkratšom čase zo svojich kariet zostaviť a zatvoriť ohradu pre ovce. V každej správne zatvorenej ohrade musí byť najmenej jedna ovca a jedno vodné koryto. Výsledkom hry je počet oviec násobený počtom vodných korýt v jednej uzatvorenej ohrade. V prípade, že sa hráčovi podarí zo svojich kariet zatvoriť viac než jednu ohradu podľa pravidiel, je výsledkom ich súčet. Takto zatvorené ohrady na seba nemusia nadväzovať. Pri skladaní ohrád nesmie žiadna slepá časť plotu zasahovať dovnútra ohrady. Pravidlá hry povoľujú situáciu, kedy vo vnútri ohrady vznikne jedno alebo viac voľných, kartami nevyplnených políčok. Po oznámení výsledku najrýchlejšieho hráča musia ostatní hráči bezodkladne ukončiť svoju hru okamžitým zatvorením ohrád. Víťazom hry LOCK THE FLOCK sa stáva hráč s najvyšším dosiahnutým výsledkom.

Balenie obsahuje 28 hracích kariet, pravidlá hry, textilné vrecúško a servisný SOS kód.produkt_img