⇦ Zpět na hlavní stránku
produkt_img produkt_img

LOCK THE FLOCK

od 9 lat / 2-4 graczy / budowanie, zestawianie

Stado owiec pasących się na soczystej trawie na górskiej łące musi wrócić na noc do swojej zagrody. Przygotuj się na liczenie owiec, podczas którego na pewno nie zaśniesz. Nie pomoże ci pies pasterski. Zestawiaj, przeliczaj, mnóż... Bądź szybszy niż przeciwnicy i uważaj! Jedna mała owieczka już czmycha w stronę lasu.

Instrukcja gry:

Na początku gry LOCK THE FLOCK gracze rozdają karty do gry (dwóch graczy - każdy po 11 kart, trzech graczy - każdy po 9 kart, czterech graczy - każdy po 7 kart). Celem każdego gracza jest zbudowanie i zamknięcie zagrody dla owiec w jak najkrótszym czasie. W każdej prawidłowo zamkniętej zagrodzie musi się znaleźć co najmniej jedna owca i jedno naczynie z wodą. Wynik gry stanowi liczba owiec pomnożona przez ilość naczyń z wodą w jednej zamkniętej zagrodzie. W przypadku, gdy graczowi uda się przy pomocy jego kart zamknąć więcej niż jedną zagrodę zgodnie z zasadami, wynik stanowi ich suma. Zamknięte w ten sposób zagrody nie muszą być ze sobą połączone. Przy budowaniu zagród należy uważać, aby żadna ślepa część płotu nie znalazła się wewnątrz zagrody. Zasady gry dopuszczają sytuację, kiedy wewnątrz zamkniętej zagrody powstanie jedno lub więcej wolnych, nie wypełnionych kartami pól. Gracz, który najszybciej zakończy budowanie zagrody i wykorzysta wszystkie karty ogłasza zakończenie gry. Pozostali gracze muszą natychmiast zakończyć grę zamykając swoje zagrody. Zwycięzcą gry LOCK THE FLOCK zostaje gracz z najwyższym wynikiem.

Opakowanie zawiera 28 kart do gry, instrukcję do gry, woreczek z materiału oraz kod serwisowy SOS.produkt_img